Ogólnopolskie Stowarzyszenie Klasy 470

Stowarzyszenie pasjonatów międzynarodowej olimpijskiej klasy 470

Komunikaty

K1.2011-(29/8/2011) Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Stowarzyszenia prosimy o przesyłanie wniosków. Wnioski w postaci elektronicznej można przesyłać na adres: biuro@470er.pl. Oryginały wniosków prosimy przesyłać na adres korespondencyjny Stowarzyszenia. Najbliższe rozpatrywanie wniosków i ogłoszenie listy członków w dniu 24 września 2011.

Wzór wniosku można pobrać w formie pliku .pdf w dziale “do poprania”.

K2.2011-(29/8/2011) Wysokość rocznych składek członkowskich, sposób uiszczania wpłaty oraz plan wydatków ustalone zostaną na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. Przedstawiciel Stowarzyszenia zwoła Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w chwili uzyskania 30 osób na liście członków.

K3.2011-(24/9/2011) Rozpatrywanie wniosków oraz ogłoszenie listy członków OSK470 zostało przeniesione na dzień 23 października 2011 roku.

K4.2011-(7/10/2011) W trakcie pierwszego posiedzenia OSK 470 podjęte zostaną następujące tematy:

– podstawowe zadania do zrealizowania w sezonie 2012

– szablon imprezy sportowo – turystycznej “II Ogólnopolskiego Zlotu Klasy 470 – Poznań 2012”. Propozycja zmiany miesiąca z sierpnia na czerwiec (temat terminu zostanie zamknięty z dniem opublikowania przez WOZŻ ostatecznej wersji kalendarza regat 2012)

– szablon cyklu imprez “Polska 470 2012” – siedem imprez w siedmiu regionach kraju. ( w tym propozycja otwarcia cyklu w Boszkowie w połowie kwietnia, Zlot Poznań 2012 w czerwcu lub lipcu, Weekend pod żaglami Chełmża/Zalesie w Sierpniu, Piknik żeglarski Nysa w drugiej połowie roku, Mistrzostwa OSK470 na zakończenie cyklu we wrześniu, pozostałe imprezy do ustalenia z reprezentantami poszczególnych regionów)

– praca nad projektem “Klasa 470 Classic” zaproponowanym przez kol. Patryka Różańskiego. Projekt dotyczy próby wprowadzenia klasy 470 Classic w kraju w 2013 rok. Projekt miałby zapobiegać wymieraniu klasy 470 na skutek wykluczania wiekowych “siedemdziesiątek” ze sportowej rywalizacji.

– lista osób nominowanych na honorowych członków OSK 470. Wg propozycji kol. Patryka Różańskiego nominację otrzymać powinni wszyscy dotychczasowi reprezentanci kraju na Igrzyskach Olimpijskich w klasie 470

K1.2012-(24/1/2012) Oficjalna strona Pucharu 7 Regionów 2012 znajduje się pod adresem – http://www.puchar7regionow.pl Administrator strony – Patryk Różański. Kontakt email: patryk@470er.pl

K2.2012-(24/1/2012) Z końcem ostatniego dnia stycznia 2012 roku zostanie zaktualizowana lista członków OSK470.

K3.2012-(24/1/2012) Otwarte Mistrzostwa OSK470 odbędą się w ramach regat NordCUP w Górkach Zachodnich na przełomie czerwiec/lipiec 2012. Warunkiem dopuszczenia do regat jest posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia OC sternika.

K4.2011-(24/1/2012) OSK470 nie wymaga posiadania Licencji zawodniczej PZŻ w sezonie 2012.

K5.2011-(24/1/2012) Aby uczestniczyć w jakiejkolwiek imprezie/regatach związanych z działalnością OSK470 wymagane jest (bez wyjątków) posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC sternika.

K6.2012-(24/1/2012) W czasie trwania imprez organizowanych bezpośrednio lub pośrednio przez OSK470 promowane będzie “ŻEGLARSTWO NA TRZEŹWO 2012”. Dopuszcza się tym samym przeprowadzenia pomiaru na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu załóg przed zejściem na wodę.

K7.2012-(22/2/2012) Kol. Sławomir Wiśniewski objął funkcję reprezentanta OSK470 w sprawach zagranicznych polsko-francuskich.

K8.2012-(28/2/2012) W związku ze spełnieniem komunikatu nr: K2.2011-(29/8/2011) Wysokość rocznych składek członkowskich, sposób uiszczania wpłaty oraz plan wydatków ustalone zostaną na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. Przedstawiciel Stowarzyszenia zwoła Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w chwili uzyskania 30 osób na liście członków.

Proponuję zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków OSK470 w terminie 28.04.2011 w sobotę w Boszkowie w trakcie I Etapu P7R. Propozycję innego terminu proszę pisać w grupie OSK470 na facebook.com  lub na drodze poczty elektronicznej pod adresem: biuro@470er.pl

“Od razu uspakajam, Walne Zgromadzenie może pozostawić zerowe składki członkowskie i nie zmieniać ich wysokości na 2012 rok. Tzn pozostaje tak samo. Jeżeli ktoś złoży wniosek o ustalenie większej niż 0zł wysokości składki członkowskiej odbędzie się głosowanie wg zasad obowiązujących w Stowarzyszeniach. Na razie nie widzę powodów do wprowadzania jakichkolwiek składek.” – Pozdrawiam Patryk R.

K8.2012-(4/5/2012) – sprawozdanie z zebrania.

28.04.2012 Zebranie OSK470 w Boszkowie

Prowadzący zebranie: Patryk Różański – przedstawiciel OSK470
Pełniący obowiązki sekretarza OSK470 pod nieobecność Joanny Kaczmarek: Sławomir Paśka
Sprawozdanie z pierwszego zebrania OSK470:
1. Wprowadzenie, przedstawienie nowych członków stowarzyszenia, wypełnienie formularzy, wstąpienie do OSK470 nowych członków.
2. Przedstawienie idei rozwijania i propagowania klasy 470 poprzez organizację Pucharu 7 Regionów
3. Przedstawienie idei rozwoju stowarzyszenia o kraje Europejskie i plany wejścia Pucharu 7 Regionów do cyklu europejskiego w roku 2013.
4. Przedstawienie idei organizacji imprezy na 50-lecie klasy
5. Przedstawienie planów dotyczących promocji klasy, dbania o wizerunek stowarzyszenia klasy oraz plany związane z ISAF i cyklem Masters 470
6. Przedstawienie planów i informacji dotyczących wymiany informacji pomiędzy członkami stowarzyszenia na temat sprzętu, nowości…
7. Przedstawienie informacji dotyczących relacji stowarzyszenia z jednostkami PZŻ, obecne i plany na przyszłe lata
8. Przedstawienie planów dotyczących:
– składek – nie uchwalono potrzeby opłacenia składek
– flagi stowarzyszenia – przedstawiono możliwość wprowadzenia flagi
-koszulek stowarzyszenia – przedstawiono pomysł wprowadzenia oficjalnych koszulek stowarzyszenia, osoby zainteresowane poinformują władze OSK470 o chęci – w drodze internetowej
9. Wypowiedzi, wytłumaczenie prezesa OSK470 Patryk Różańskiego dotyczące konfliktu z częścią członków stowarzyszenia z Nysy
10. Poruszenie tematu trzeźwości podczas regat. Brak tolerancji dla załóg, które będą w stanie nietrzeźwym na “wodzie”. Omówiono konsekwencje zdarzeń pod wpływem alkoholu.
11. Poszerzono informację dotyczącą ubezpieczenia OC. Informacje zostały zawarte na stronie 470er.pl, a główne zalety zostały omówione.
12. Pytania – wyjaśniono.
13. P. Sławomir Wiśniewski poinformował o możliwości wzięcia udziału innych klas w Chełmży podczas 3 Etapu Pucharu 7 Regionów 2012 oraz opowiedział o etapie w Chełmży.
14. Patryk Różański poinformował o możliwości dostania aktualnych przepisów ISAF drogą mailową.
15. Wyjaśniono pytania dotyczące ustawienia trasy i znaków w pierwszym dniu regat RAWAG CUP.